Overzicht relaties

Zwemvereniging De Blauwe Beugel te Rijsenhout

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Zwemclub De Blauwe Beugel te Rijsenhout
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1921
Einddatum
1978
Plaatsen
Rijsenhout
Geschiedenis

Zwemvereniging De Blauwe Beugel is opgericht op 13 september 1921 in Haarlemmermeer. Volgens de statuten van 1924 was het doel het bevorderen van het beoefenen van de zwemsport in het algemeen. Dit doel wilde de vereniging onder andere bereiken door het oprichten en in stand houden van één of meer zwembaden en door het houden van wedstrijden. De statuten van 1944 geven een naamswijziging te zien in Zwemclub De Blauwe Beugel en is gevestigd in de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer. Toch bleef de club bekend als Zwemvereniging De Blauwe Beugel. Het doel is dan het beoefenen en bevorderen van wedstrijdzwemmen, waterpolo, figuurdrijven enz. Daarvoor werden onder andere zwemwedstrijden en zwemfeesten uitgeschreven. Het zwembad bevond zich op een eiland tegenover Rijsenhout. Het eiland hoorde bij de Gemeente Aalsmeer. Om bij het eiland te komen moest de oversteek gemaakt worden met een (roei)boot. Er werd gezwommen in buitenwater, maar er kwamen steeds meer voorzieningen als kleedhokjes en zwembassins. Op 13 februari 1978 werd in een buitengewone ledenvergadering besloten het zwembad op te heffen vanwege de kosten voor reparatie van het bad, de gevaarlijke situatie voor het overvaren van badgasten door de toegenomen waterrecreatie op de Ringvaart en het drastisch teruglopen van de bezoekersaantallen.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3110899c-e174-4511-bd5b-ce05fffe5a09