Overzicht relaties

ZWO Commissie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloeme...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Zendingscommissie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1979
Einddatum
ca. 2005
Plaatsen
Bloemendaal
Geschiedenis

De Zendingscommissie hield zich bezig met het coördineren van activiteiten op het gebied van de zending in de kerk. Gelden voor de zending werd verkregen door collecten en giften. In de loop van de jaren 90 werd de naam veranderd in ZWO Commissie. De naam staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking en de activiteiten van de commissie waren daarop gericht.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7b5de5de-777c-4b68-be55-970ab6d62e47