Identiteit
Familienaam
Zon, H.W. van, te Haarlem
Andere namen
Zon, Henk van, te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Geboortedatum
1929
Sterfdatum
2010
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

H.W. (roepnaam Henk) van Zon (1929-2010) heeft met name stukken betreffende de Haarlemse Hogere Burgerschool Vereniging (HHBSV) en De Garde, vereniging van oud-leerlingen van de HBS-B verzameld. Bij raadsbesluit van 20 april 1864 werd besloten te Haarlem een Gemeentelijke HBS met vijfjarige cursus te vestigen. Bij raadsbesluit van 27 juli 1887 werd de HBS ook toegankelijk gesteld voor meisjes. Na de Eerste Wereldoorlog werden verschillende nieuwe scholen in Haarlem gesticht, waaronder een tweede HBS met vijfjarige cursus in september 1919, in het gebouw Prinsen Bolwerk 3. De 'oude' school heette voortaan eerste HBS met vijfjarige cursus. In 1925 vond de lyceumgedachte meer en meer ingang. De HBS moest een literair-economische afdeling erbij krijgen en samen met het Gymnasium een Lyceum vormen. In 1933 werd om bezuinigingsredenen besloten tot opheffing van de gymnasiale en van de literair-economische afdeling van het Lyceum. Hiermee werd het bestaan van het Gemeentelijk Lyceum beëindigd; het verkreeg met ingang van 1 september 1933 de naam eerste HBS-B met vijfjarige cursus. In 1958 werden de HBS-A en de HBS-B opgeheven en in plaats daarvan werd het Lourens Costerlyceum gesticht. De Haarlemsche Hogere Burger School Vereniging (HHBSV), leerlingenvereniging van de HBS-B, werd opgericht op 15 maart 1902. Doel was het bevorderen van de algemene ontwikkeling van de leden. Dit trachtte men te verwezenlijken door 'het houden van leerzame avonden, het maken van tochten, het geven van feestavonden en andere wettige middelen welke aan het doel bevordelijk zijn.' Na de totstandkoming van het Lourens Coster Lyceum in 1958 kwam het tot een fusie van de HHBSV en Die Raeckse (leerlingenvereniging van de HBS-A) en ontstond er een nieuwe leerlingenvereniging onder de naam De Veste.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d4b526e3-87bd-4137-b700-3f2d1e9dd01e