Identiteit
Familienaam
Familie Bik te IJmuiden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1877
Einddatum
1882
Plaatsen
IJmuiden
Geschiedenis

In het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich het archief van het geslacht Bik en aanverwante geslachten, 1789-1946, toegangsnummer 2.21.024. Dit archief bevat veel stukken welke betrekking hebben op de activiteiten van de leden in het voormalige Nederlands-Indiƫ. Een van de leden van deze familie, Adrianus Johannes Emanuel Arnold Bik was geboren op 12 juni 1855 in Cheribon op Midden-Java. Hij werd op zesjarige leeftijd naar Nederland gezonden, waar hij door zijn grootvader Adrianus Johannes Bik werd opgevoed. In 1879 promoveerde hij in de rechten en vestigde zich als advocaat. In 1882 werd hem gevraagd om de belangen te behartigen van zijn oudoom J.W. Arnold, die naast uitgestrekte bezittingen op Java ook betrokken was bij de ontwikkeling en de exploitatie van het zuidelijk gedeelte van De Breesaap, een terrein rond de monding van het in 1876 geopende Noordzeekanaal. Hiertoe was de door zijn grootvader A.J. Bik en de al vermelde J.W. Arnold de Maatschap IJmuiden opgericht met als doel de ontwikkeling van dit stuk grond, waarvan zij reeds enige jaren eigenaren waren. De leiding van deze maatschap nam hij tot 1887 waar. Hierna vertrok hij van Amsterdam, waar hij gedurende deze periode woonachtig was, weer naar Den Haag, waar hij zich in 1915 vestigde in een nieuwgebouwde villa aan de Carnegielaaan 11. De maatschap werd in 1909 aan de staat overgedragen, maar nog lang nadien diende Bik de regering van advies over de opzet van de Gemeente Velsen. Hij huwde op 12 maart 1891 met Adriana Henriƫtte Enger (1866-1939) en overleed op 3 maart 1931.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ae4e1906-777f-4618-9cf4-09a02878ff1c