Identiteit
Familienaam
Familie De Beaufort
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1556
Einddatum
2014
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 26 Familie Des Tombe
Het Utrechts Archief 53 Familie De Beaufort
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9893eff8-c985-4e6f-aa3d-f065fa518849