Identiteit
Familienaam
Familie De Breuk te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1800
Einddatum
1926
Plaatsen
Haarlem
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ffda75c7-6874-425d-ad53-53f313d85ca5