Identiteit
Familienaam
Familie De Geer (van Oudegein)
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1204
Einddatum
1977
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 283 Huis Rijnhuizen te Jutphaas
Het Utrechts Archief 57 Familie Van der Muelen
Het Utrechts Archief 68 Familie De Geer van Jutphaas
Het Utrechts Archief 7 Huis Oudegein en heerlijkheid 't Gein te Jutphaas
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/735a3246-cc02-437d-975b-4e4f6b5cd097