Identiteit
Familienaam
Familie De Glarges te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1438
Einddatum
1746
Plaatsen
Haarlem
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/649102ae-f835-471a-9833-250eeeaa5617