Identiteit
Familienaam
Familie De Kies van Wissen te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1553
Einddatum
1695
Plaatsen
Haarlem
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f1e0974d-4790-41a0-bd1a-f516aeaf4af2