Identiteit
Familienaam
Familie De Pesters
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1392
Einddatum
1948
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 233 Staten van Utrecht 1581-1810
Het Utrechts Archief 790 Familie Van Hengst
Het Utrechts Archief 95 Familie De Pesters
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/96f3fdd5-71fd-4127-ad94-39c86d823843