Identiteit
Familienaam
Familie De Vlieger in de gemeente Haarlemmermeer
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
0019
Einddatum
0020
Geschiedenis

Het archiefje van de Haarlemmermeerse familie De Vlieger bestaat in hoofdzaak uit familieaantekeningen, rouwkaarten en foto's van de gezinnen van Pieter de Vlieger (1833-1907) en Elisabeth Slis, die van hun zoons Jacob de Vlieger (1862-1945) en Anneke Roubos en Johannes de Vlieger (1863-1941) en Neeltje Los, en dat van hun kleinzoon Dirk Jan de Vlieger (1899-1939) en zijn drie echtgenotes Aafje van Tol, Pietertje Voordewind en Hendrika Vermeulen. Tenslotte bevat het archiefje gegevens betreffende de gezinnen van Adrianus van Dam en Klara Los (1865-1950) en dat van Hendrik Los (1868-1946) en Elisabeth Dirkje van Dam, resp. zus en broer van de eerder genoemde Neeltje Los.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/becebb07-f707-416a-9364-fa2ea9c952ed