Identiteit
Familienaam
Familie De Vos
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1500
Einddatum
1726
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 1140 Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f914f915-ce00-40ca-980b-7ac66bbf3594