Identiteit
Familienaam
Familie De Vroom te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1575
Einddatum
1748
Plaatsen
Haarlem
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/98013fc0-2405-4a14-a98d-e7e0387219aa