Identiteit
Familienaam
Familie De Wit
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1825
Einddatum
1993
Plaatsen
Utrecht
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 1298 Houthandel De Wit te Utrecht en leden van de familie De Wit
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c9a2100e-a842-478c-81ee-d15b6fd06755