Identiteit
Familienaam
Familie De Witte (Van Elkerzee)
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1570
Einddatum
1904
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 26 Familie Des Tombe
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9a481447-170d-4bc0-bff0-d5feac5e61ce