Identiteit
Familienaam
Familie Roeper te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1310
Einddatum
1713
Plaatsen
Haarlem
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5dd45a7f-d9b6-4d0a-940c-b68b23779c21