Identiteit
Familienaam
Familie Taets van Amerongen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1364
Einddatum
1993
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 1855 Familie Taets van Amerongen
Het Utrechts Archief 5 Familie Van Westrenen
Het Utrechts Archief 715-1 Familie Kol
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/33a323b0-731c-4ada-ad5c-b1180e26bb61