Identiteit
Familienaam
Familie Van Berkenrode te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1418
Einddatum
1664
Plaatsen
Haarlem
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ae672246-6a9c-4aa1-93dc-aacca8dac315