Identiteit
Familienaam
Familie Van der Laan te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1901
Einddatum
ca. 2000
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De dames Johanna Wilhelmina van der Laan en Wilhelmina Petronella van der Laan sloten eind 1974 hun viswinkel aan de Riviervismarkt 13-15 in verband met hun leeftijd en wegens gebrek aan een opvolger. De geschiedenis van de vis- en comestibleshandel J. van der Laan is al veel ouder. Jan van der Laan, de overgrootvader van de dames, opende in 1831 een viswinkel en verkocht in het begin stokvis, zoute vis en biezenmatten. Grootvader Barend van der Laan zette de zaak voort en toen de vader van de dames, Wilhelmus Petrus van der Laan (1879-1930), omstreeks 1900 de winkel overnam kreeg hij een bloeiende zaak in handen. In 1905 werd het zelfs noodzakelijk twee huizen bij elkaar te voegen; de architect J. van den Ban maakte het ontwerp voor de verbouwing. Uit die tijd stamt dan ook de prachtige betegeling en de rest van het interieur van de winkel. Na het overlijden van W.P. van der Laan in 1930 ging zijn weduwe Everdina Maria van der Laan-Jansen (1884-1955) met het bedrijf door. Voor haar twee dochters was het een vanzelfsprekende zaak dat zij in het bedrijf stapten toen hun moeder in 1955 overleed. Zij verdeelden de taken: één van de twee dochters deed de inkopen en de financiële kant van de zaak, terwijl de ander hoofdzakelijk in de winkel stond. Tegenwoordig is het proeflokaal 'In den uiver' in het pand gevestigd, het woord 'vischhandel' in de gevel en de betegeling in de zaak houden de herinnering aan de firma J. van der Laan levendig.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/860c948a-3bd9-4dee-a2ca-1025081cb0a2