Identiteit
Familienaam
Familie Van Valkenburg te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1619
Einddatum
1951
Plaatsen
Haarlem
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f5654da7-4c51-4d8a-ad3d-cdba89785c33