Identiteit
Familienaam
Familie Vermeulen te Velsen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1818
Einddatum
1979
Plaatsen
Velsen
Geschiedenis

Het archief bevat onder andere stukken betreffende Pieter Vermeulen (1843-1922), die zich tijdens het graven van het Noordzeekanaal inzette om de kinderen van de kanaalgravers onderwijs te geven. Hij was als hoofdonderwijzer verbonden aan de School voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Velsen van 1868-1913. Daarnaast bevat het archief stukken betreffende zijn zoon Frederik Pieter Vermeulen (1870-1964). Naast een functie in het bedrijfsleven, hij was secretaris van de Vereniging van Reders van Visservaartuigen, was hij veertig jaar lang lid van de gemeenteraad van Velsen voor de Anti-Revolutionaire Partij; beide functies zegde hij in 1940 op. Van 1910-1919 was hij wethouder van Openbare Werken en daarnaast maakte hij jarenlang deel uit van de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs. Ook was hij betrokken bij het ontwerp en de bouw van de hervormde Nieuwe Kerk te IJmuiden, waar hij een aantal jaren kerkvoogd was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Vermeulen actief in het verzet. Op 1 juni 1945 werd hij benoemd tot adviseur van burgemeester M.M. Kwint voor de herverkaveling in de door afbraak van woningen getroffen gemeentedelen. In 1952 droeg F.P. Vermeulen zijn verzameling curiositeiten en wetenschappelijke voorwerpen aan de gemeente Velsen over. Deze verzameling vormt de kern van het in 1955 geopende Pieter Vermeulenmuseum.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/928975a8-d29f-4855-9b1e-7807b350e48c