Identiteit
Familienaam
Familie Wijts
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1489
Einddatum
1655
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 1001 Huis Amerongen
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/874f5c84-bfe6-47ab-8449-1aac6d5cc01c