Identiteit
Familienaam
Familie Willemse, fotokopieën van archivalia
Beschrijving
Plaatsen
Nieuwegein?
Geschiedenis

Archief bewaard geweest bij gemeentearchief Nieuwegein

Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 1670-1 Verzameling losse aanwinsten van de gemeente Nieuwegein: fragmentarchieven
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e74300e0-bef0-4340-90f7-3512c11063f6