Identiteit
Familienaam
Familie Wttewaal
Andere namen
Familie Wttewaall, Uytewael, Wtte Wael
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1756
Einddatum
1839
Plaatsen
't Goy
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 254 Huis Wickenburg te 't Goy
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6afb43e5-00ee-4d78-9366-19a3f8927888