Identiteit
Familienaam
Nederlandse Hervormde kerk, Familie Gravemeijer
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1772
Einddatum
1970
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 1507 Familie Gravemeijer
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/007510f3-f59c-4589-82b0-270e7ec72d5c