Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Vijfde Afdeling In –en Uitvoerrechten
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1831
Einddatum
1861
Geschiedenis

De taken van de 5e Afdeling In –en Uitvoerrechten waren afkomstig van het Departement van Ontvangsten.

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten betreffende de rechten op de in –en uitvoer van goederen, accijnzen op suiker, belasting en waarborg van gouden en zilveren werken, het vuur-, ton- en bakengeld, het meten van de zeeschepen, de afgifte van zeebrieven, heffing van scheepvaartrechten.

- handelspolitiek (verdragen omtrent handel en scheepvaart), Rijn-, Maas- en Scheldevaart, samenstelling van de statistiek van handel en scheepvaart.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
5e Afdeling In –en Uitvoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1861
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Directe Belastingen, in –en uitvoerrechten en accijnzen (Financiën) 1831 tot 1861
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/570f07f1-2dca-4839-9db2-893a45fbf5d3
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1860.