Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Zevende Afdeling Verificatie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1863
Einddatum
1867
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent het verifiëren, opnemen en sluiten van de rekeningen, registers en schrifturen, betrekkelijk het beheer van de directe belastingen, de in –en uitgaande rechten en accijnzen van de ontvangers en andere ambtenaren in de provincies.[1]

 

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Comptabiliteit en Verificatie (Financiën) 1867
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Directe Belastingen, in –en uitvoerrechten en accijnzen (Financiën) 1863 tot 1867
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fedc30b2-0e25-4842-884e-1e6af01ffc10
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1867.