Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Meetkundige Dienst
Andere namen
RWS-AGI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003
Einddatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat was tot 2003 het centrale informatiecentrum van geografische informatie in Nederland. Inmiddels is het takenpakket uitgebreid en heet de dienst RWS Data-ICT-Dienst.Dit betrof onder meer de volgende informatie:<p>onderhoud van het NAP-vlak (hoogtemetingen ten opzichte van NAP van een groot aantal over heel Nederland verspreide peilmerken en het ter beschikking stellen van deze gegevens aan gebruikers).</p><p>uitvoeren van specialistische geodetische werkzaamheden ten behoeve van Rijkswaterstaatswerken</p><p>het vervaardigen van beheerkaarten van Rijkswaterstaatsobjecten</p><p>het meten van de zwaartekrachtspotentiaal van het zwaartekrachtsveld in Nederland en het beschikbaar stellen van deze gegevens aan gebruikers</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Meetkundige Dienst (VenW) 2003
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Data-ICT-Dienst (VenW, IenM) 2007
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 2003 tot 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f1c252bc-ddc9-4f6f-8dbe-bd9a9e224afb