Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
1986
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van de DG over het beleid t.a.v. bedrijfsmaatschappelijk werk.</p><p>Bevorderen van het bedrijfsmaatschappelijk werk in het kader van het personeelsbeleid van de ministeries en de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven.</p><p>Voeren van geregeld overleg daaromtrent met personeelschefs, bedrijfsmaatschappelijk werkers en anderen.</p><p>Verstrekken van adviezen over de concrete uitvoering van het bedrijfsmaatschappelijk werk bij onderdelen van de rijksdienst.</p><p>Stimuleren van de vorming en opleiding van de betrokken bedrijfsmaatschappelijk werkers. </p>

Structuur

<p>In 1987 ondergebracht bij de Directie Managementdiensten, in 1988 ondergebracht bij de Sectie Arbeidsomstandigheden en Bedrijfsmaatschappelijk Werk van de Directie Personeelsmanagement. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Managementdiensten (BZK) 1987
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1982 tot 1986
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2bf7c46b-b00b-4faa-ba3a-520bc3a4db28