Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Algemeen Secretariaat
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1986
Functies en activiteiten

Behandeling van zaken van algemene aard en zaken die niet tot het werkterrein van een der afdelingen behoren.

Verrichten van secretariaatswerkzaamheden.

Structuur

Opgeheven in 1986 bij reorganisatie hoofdstructuur kerndepartement.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stafafdeling Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1966 tot 1986
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1674a133-6d3c-4649-8b27-8a086d93aa2a
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976