Overzicht relaties

Afdeling Buitenlandse Voorlichting (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Verzorging van de technische, wetenschappelijke en economische voorlichting van en over het buitenland op het gebied van de landbouw, visserij en voedselvoorziening;

-Medewerking bij de behandeling van aangelegenheden, verband houdende met de ziekte- en kwaliteitscontrole bij de in- en uitvoer van agrarische producten;

-Medewerking aan en coördinatie van de buitenlandse propaganda van het bedrijfsleven voor agrarische producten;

-Marktstructuuronderzoek.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8629b8e4-cf2d-4f81-b5a3-7e6838618bfb
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959