Overzicht relaties

Afdeling D 6 (Directoraat K.troepen)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1948
Einddatum
1948
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:
-het samenstellen c.q. bewerken van ontwerporganisaties;
-het opstellen van de voor de samenstelling van de uitrustingsschalen benodigde gegevens;
-het geven van aanwijzingen betreffende de niet-technische opleiding aan Commandanten van opleidingseenheden en onderwijs inrichtingen van de K. troepen;
-het ontwerpen, herzien en aanvullen van opleidings- en tactische reglementen en voorschriften voor de D.K.G., in overleg met de desbetreffende technische directeuren;
-het namens de K.M.G. adviseren van de Adjudant-Generaal, betreffende het personeelsbeleid voor de D.K.G..[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Kwartiermeester-Generaal 1948 tot 1948
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/471f2ea3-2ca2-4910-8394-ae94c5a71f4d
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1948