Identiteit
Parallelle namen
G.S.
Centraal Bureau Generaal Secretariaat
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1832-01-01
Einddatum
1880-12-31
Geschiedenis

Het Generaal Secretariaat bood algemene ondersteuning aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De afdeling had een bureau comptabiliteit van 9 december 1845 tot 25 juli 1848. Daarnaast bestond er een bureau nijverheid voor de periode oktober 1849 tot september 1850.[1]

 

Functies en activiteiten

Het Generaal Secretariaat had taken omtrent:

- verrichten van secretariaatswerkzaamheden;

- behartigen van personeelsaangelegenheden;

- verrichten van werkzaamheden die niet tot de taken van de overige afdelingen behoren.[2]

Structuur

Het Generaal Secretariaat viel onder de ‘1e afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit’ van augustus 1848 - februari 1851. De officiële bestaansperiode is dus van januari 1832 - juli 1848 en februari 1851 - december 1880.[3]

Algemene context

Per 19 februari 1851 werd de naam van het Generaal Secretariaat omgezet in het Centraal Bureau Generaal Secretariaat.[4]

 

  

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A Algemene Zaken (BiZW, BiZOW, BiZa) 1832-01-01
1e Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit (BiZa) 1851
8e Afdeling Comptabiliteit (BiZa) 1845
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Secretarie en Expeditie (BiZa) 1881
Afdeling Zegel, Leges en Registratie (BiZa) 1881
6e Afdeling Nijverheid (BiZa) 1849-10-01 tot 1850-09-01 De nijverheidstaken bevonden zich voor een korte periode bij de Afdeling Generaal Secretariaat.
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1832 tot 1880
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4b69d9cd-1828-4c34-9983-78bf63f20aff
Bronnen

[1] H.A.J. van Schie, ‘Beschrijving van het archief. Samenvatting van de inhoud van het archief’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit, 1832-1850 en Afdeling Generaal Secretariaat, 1851-1878 2.04.03.01 (Nationaal Archief 1978) en F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 190 en 162.

[2] H.A.J. van Schie, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Taken’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit, 1832-1850 en Afdeling Generaal Secretariaat, 1851-1878 2.04.03.01 (Nationaal Archief 1978).

[3] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 166.

[4] Ibidem, 190.