Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeeling II
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1937
Einddatum
1945
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:
-de controle op uitgaven en ontvangsten van de Departementen van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, van Volksvoorlichting en Kunsten, van Waterstaat en van Koloniën, met inbegrip van die voor Nederlands-Indië, voor zoveel begrepen in de eerste en derde hoofdstukken van de begroting voor die gewesten, alsmede voor Suriname en Curaçao;
-controle op de traktementen, geregeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren en op de pensioenen.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Rekenkamer 1937 tot 1945
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/85dbd402-67c3-43fa-9195-fae96715c164
Bronnen

[1] Bestuursalmanak 1942-1943, 1943-1944