Overzicht relaties

Afdeling Individuele Bijstand en Bijdrageregelingen (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Bijstandsverlening aan Nederlanders in het buitenland;

-Werkzaamheden in verband met verdragen inzage sociale- en medische bijstand;

-Behandeling van alimentatie- en verhaalskwesties, alsmede de voorbereiding en toepassing van rijksbijdrageregelingen in de door de gemeenten ingevolge de Algemene Bijstandswet gemaakte kosten t.b.v. bijzondere categorieën, die geen binding aan de verblijfsgemeente hebben.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e2bbcce1-b8aa-44f2-9e01-5771a4ec47f6
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976