Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Rijksdienst voor Landbouwherstel
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Het herstel van de Watersnoodschade 1953 aan land-, tuin- en bosbouwgronden toegebracht;

-De regeling van vergoeding van agrarische schaden voor zover deze krachtens wettelijke bepalingen voor vergoeding in aanmerking kwamen en waarvan de uitvoering aan de dienst was opgedragen;

-Afwikkeling van de werkzaamheden betreffende defensie-, bezettings- en oorlogsschade.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Landbouw (LVV) 1955 tot 1958
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9f99c398-28ad-48b4-917c-2276111e4873
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959