Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1869
Einddatum
1878
Geschiedenis

De Afdeling Posterijen werd in 1869 opgericht. De Postwet van 1850 handhaafde het monopolie van de Staat en legde de basis voor de oprichting van een groot aantal postkantoren, die hun loketten ook open stelden voor de Rijkstelegraaf.[1]

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Posterijen had taken omtrent:

– Uitvoering van de wetten en verordeningen van het postwezen.

– Aanbesteding van ritten en andere diensten.

– Pakketpost.

– Vestiging van post- en hulpkantoren.

– Stichting, aankoop, huur en inrichting van postgebouwen.

– Wetten, besluiten en overeenkomsten betreffende de posterijen.

– Benoeming, bevordering en ontslag van het personeel.

– Borgtochten. Uniformkleding.

– Controle op de verantwoording der ontvangsten en uitgaven.

– Aanwijzing van depothouders van postzegels enz.

– Statistiek en verslagen.

– Aanmaak van postzegels enz.

– Onbestelbare brieven en andere stukken.

– Regeling van en toezicht op de postenloop en verzendingen met de post, zowel in het

binnenlands als in het buitenlands verkeer.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
9e Afdeling Posterijen (Financiën) 1869
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Posterijen (WHN) 1877
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1869 tot 1878
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1e4e9bf5-ca70-40c9-aaad-add79d5205c8
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 455.

[2] R. Kramer, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Taken’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905: Afdeling Posterijen (en Telegrafie), 1877-1892 en het Hoofdbestuur van de Rijkstelegraaf, 1878-1893 2.16.60.06 (Den Haag 1988).