Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Het stimuleren, coordineren en, waar nodig, leveren van een eigen bijdrage tot de vormingen opleiding van ambtenaren;

-Het bevorden van de interdepartementale en internationale uitwisseling van ervaringen omtrent methoden van openbaar bestuur.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/75cb3e70-ae88-4651-a62c-52094b0eb359
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966