Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Zuivelwezen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek;

-Dienst van de Rijkszuivelconsulenten;

-Binnen- en buitenlandse aangelegenheden van technische en van wetgevende aard op het gebied van het zuivelwezen;

-Uitvoering van de Boterwet;

-Dienst van het Rijkszuivelstation;

-Het Bureau van de Rijkszuivelinspecteur; Botermerkenwet en Kansmerkenwet

-Toezicht op het Zuivel-Kwaliteitscontrolebureau, de boter- en kanscontrolestations, het controlestation voor Zuivelproducten, het controlestation voor Melkproducten, alle onder Rijkstoezicht en de daarbij aangesloten bedrijven;

-Centrale Commissie voor de Botercontrolestations; Rijks- botermerkencommissie;

-Commissie voor toezicht op de vereniging „Het Kaasmerk";

-Wetenschappelijke Commissie inzake het vaststellen van methoden van onderzoek voor Melk- en Zuivelproducten;

-Zuivel-agrarische Afvalwaterdienst.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Veeteelt en Zuivel (LV) 1959
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/235842d3-dd0c-45a7-ac1d-c11e92a4ca7c
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959