Identiteit
Parallelle namen
Handel en Nijverheid
Directie Handel en Nijverheid
Afdeling Handel en Nijverheid
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

Taken omtrent:

-De behandeling van vraagstukken betreffende de agrarische industrie en de binnenlandse en buitenlandse handel in agrarische produkten;

-De behandeling van vraagstukken, c.q. het voeren resp. medevoeren van onderhandelingen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de E.E.G. en in het kader van andere internationale overeenkomsten voor agrarische produkten van uitheemse oorsprong en voor agrarische produkten in de tweede en verdere verwerkingsfasen;

-De behandeling van internationale aangelegenheden op handelspolitiek, monetair en commercieel terrein, uitvoering van internationale produktenovereenkomsten, c.q. het voeren van de desbetreffende onderhandelingen;

-De behandeling van aangelegenheden voortvloeiende uit de toepassing van de In- en Uitvoerwet en de Warenwet;

-De behandeling van aangelegenheden betreffende de verbetering van de structuur van de afzet en de verwerking van landbouw- en voedselvoorzieningsprodukten;

-De behandeling van aangelegenheden betreffende het preventieve en repressieve toezicht op de bedrijfschappen en (hoofd)produktschappen binnen het ressort van deze directie.[1]

Structuur

Onder de afdeling ressorteerden:

-Afdeling Handel [1959];

-Afdeling Nijverheid [1959];

-Afdeling Suiker [1959];

-Afdeling Financiële aangelegenheden [1959];

-Afdeling Algemene Zaken [1959].[2]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/95d106bc-dea5-47ab-b130-7da273b167c3
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971

[2] Ibidem