Overzicht relaties

Algemene Leiding (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Secretaris-Generaal
Andere namen
AL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ambtelijke leiding van het kerndepartement</p>

Structuur

Ambtelijke leiding van het kerndepartement bestaande uit Secretaris-Generaal en dienst plaatsvervangers. Voor 1993 werd dit niet specifiek aangeduid als 'Algemene Leiding' in de vorm van een afzonderlijk organisatieonderdeel. In organogram 1975-1993 wel individuele functie Secretaris-Generaal (en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal). In 2010 aangeduid als Bestuursraad maar feitelijk geen verandering in SG+ DG's structuur met Directoraten-Generaal.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1975
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Eenheid Integriteit en Compliance (Financiën) 2003 tot 2007
Centrale Directie Algemeen Beheer (Financiën) 1975 tot 1982
Centrale Directie Personeel en Management (Financiën) 1988 tot 1995
Centrale Directie Personeel (Financiën) 1982 tot 1988
Centrale Afdeling Algemene Zaken (Financiën) 1982 tot 1983
Centrale Directie Organisatie (Financiën) 1983 tot 1988
Centrale Directie Organisatie en Informatievoorziening (Financiën) 1982 tot 1983
Buitenlandse Vertegenwoordiging (Financiën) 1975
Bureau Schade-afwikkeling (Financiën) 1986 tot 1997
Generale Thesaurie (Financiën) 1975
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1975
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1975
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken (Financiën) 1975
Directie Algemene Financiële en Economische Politiek (Financiën) 2012
Directie Communicatie (Financiën) 2012
Directie Bedrijfsvoering (Financiën) 2012
Directie Financieel-Economische Zaken (Financiën) 2012
Auditdienst Rijk (Financiën) 2012
Directie Domeinen (Financiën) 1985 tot 2008
Dienst Domeinen Roerende Zaken (Financiën) 2008
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (Financiën) 2012 tot 2012
Directie Domeinen Onroerende Zaken (Financiën) 2008 tot 2009
Dienst Domeinen Onroerende Zaken (Financiën) 2009 tot 2009
Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën) 2005 tot 2012
Projectdirectie Vastgoed (Financiën) 2001 tot 2004
Projectdirectie Eigentijds Werken (Financiën) 2001 tot 2004
Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken (Financiën) 1995 tot 2004
Directie Personeel en Organisatie (Financiën) 1995 tot 2004
Directie Financieel-Economische Zaken (Financiën) 1982 tot 2004
Centrale Directie Voorlichting (Financiën) 1982 tot 2004
Bedrijfsbureau Centrale Directies (Financiën) 1991 tot 2004
Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken (Financiën) 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a517a5f2-342a-4c97-8e44-2e2e8c413a3b