Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AL-I&M
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.</p><p>Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)</p><p>Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.</p><p>Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.</p><p>Coördineren van directie overstijgende zaken.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/803f99be-a814-4f36-baef-16fc97c3a1aa