Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AL-V&W
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.</p><p>Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)</p><p>Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.</p><p>Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.</p><p>Coördineren van directie overstijgende zaken.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Mobiliteit (VenW) 2008 tot 2010
Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (VenW) 2008 tot 2010
Directoraat-Generaal Water (VenW) 2002 tot 2010
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (VenW) 2005 tot 2007
Directoraat-Generaal Personenvervoer (VenW) 1997 tot 2007
Directoraat-Generaal Goederenvervoer (VenW) 1997 tot 2004
Directoraat-Generaal Luchtvaart (VenW) 1975 tot 2004
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (VenW) 1975 tot 1996
Inspectie Verkeer en Waterstaat (VenW, IenM) 2001 tot 2010
Hoofddirectie Anders Betalen voor Mobiliteit (VenW) 2008 tot 2010
Hoofddirectie Financiën, Management en Control (VenW) 2002 tot 2010
Departementale Auditdienst (VenW) 1982 tot 2010
Shared Services Organisatie (VenW) 2003 tot 2010
Directie Bestuurondersteuning (VenW) 2010 tot 2010
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1982 tot 2010
Directie Strategie, Kennis en Innovatie (VenW) 2007 tot 2010
Directie Internationale Zaken en Strategie (VenW) 2000 tot 2010
Directie Internationale Zaken (VenW) 2002 tot 2007
Bureau Secretaris-Generaal (VenW) 1975 tot 2004
Directie Algemeen Beleidsadvies (VenW) 1991 tot 2009
Directie Communicatie (VenW) 1975 tot 2010
Facilitair Bedrijf Bestuurskern (VenW) 2002 tot 2002
Adviesgroep Rechtspositionele Vraagstukken en Geschillen (VenW) 2002 tot 2004
Facilitair Adviescentrum (VenW) 2002 tot 2002
Centrale Directie Personeelsmanagement (VenW) 2003 tot 2008
Directie Organisatie (VenW) 1975 tot 1978
Hoofddirectie Juridische Zaken (VenW) 1984 tot 2010
Adviesunit Resultaatgericht Beleid (VenW) 1998 tot 2004
Directie Strategie en Coördinatie (VenW) 2000-03-01
Directie Facilitaire Zaken (VenW) 1975 tot 2002
Vertegenwoordiging in het Buitenland voor het Ministerie van VenW (VenW) 1982 tot 2006
Crisisbeheersing (VenW) 1986 tot 1990
Strategische Beleidsgroep (VenW) 1991 tot 1997
Directie Personeel en Organisatie (VenW) 1975 tot 2002
Stuurgroep Verkeer en Vervoer (VenW) 1977 tot 1983
Wegenverkeerswetgeving (VenW) 1982 tot 1988
Studie-Afdeling (VenW) 1975 tot 1987
Defensievoorbereiding (VenW) 1975 tot 1986
Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden (VenW) 1975 tot 1977
Bijzondere Aangelegenheden (VenW) 1975 tot 1979
Rijksdienst voor het Wegverkeer (VenW) 1975 tot 1995
Commissie Vervoervergunningen (VenW) 1975 tot 1983
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders (VenW) 1975 tot 1988
Directie Verkeersveiligheid (VenW) 1975 tot 1988
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (VenW, EZ) 1989 tot 2001
Wegbouwkundige Dienst (VenW) 1975 tot 1984
Directie Financieel-Economische Zaken (VenW) 1975 tot 2000
Directie Organisatie en Informatie (VenW) 1979 tot 2006
Directoraat-Generaal voor het Vervoer (VenW) 1975 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4350b5cf-98ef-41b3-91fe-c8db402548fb