Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofdafdeling Algemene Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

Algemene Zaken had taken omtrent:

-Behandeling van aangelegenheden van algemene aard; zorg voor de verbindingen tussen de Directeur-generaal en de onder hem ressorterende diensten en directies en tussen deze directies onderling, de interne informatie daaronder begrepen;

-Behandeling van beheerszaken (organisatorische, personele, financiële en materiële zaken);

-De coördinatie binnen het directoraat-generaal van aangelegenheden betreffende de begroting;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende de organisatie van en het toezicht op het onder de Directeur- generaal ressorterende Voedselvoorzieningin- en verkoopbureau (V.I.B.) en op de Provinciale Voedsel- commissarissen;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende de economische verdedigingsvoorbereiding;

-Coördinatie van de behandeling van aangelegenheden betreffende radioactieve besmetting in de voedselketen;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende de voedingsvoorlichting;

-Onder deze hoofdafdeling ressorteerden de secretariaten E.E.G., O.E.S.O. en Benelux, alsmede het secretariaat van de Voedingsraad.[1]

Structuur

Onder de hoofdafdeling ressorteerden:

-Bureau Plancommissie voor de dienst van de PVC’s [1959];

-Bureau Voeding [1959];

-Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding [1959].[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Voedselvoorziening (LVV, LV) 1951 tot 1965
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen (LV) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ac370cef-769a-4764-b2d7-828436e51faf
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971

[2] Ibidem