Overzicht relaties

Bedrijfschap voor griend en riet (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

Het gebied van dit Bedrijfschap omvatte:

-De regeling van de oogst van griendhout, riet en biezen en voorzover nodig de distribuering daarvan;

-Voorts de prijsstelling en export van genoemde producten. Ook ressorteerde onder dit Bedrijfschap de import van raffia, rottan, bamboe en dergelijke exotische produkten en de toewijzing daarvan aan belanghebbenden;

-De regeling van de bewerking van alle genoemde produkten viel eveneens onder zijn competentie.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6ce49787-6938-49f4-a052-37dffa835c47
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959