Overzicht relaties

Bedrijfschap voor hooi, stro en ruwvoeder (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

Het gebied van dit Bedrijfschap omvatte de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van en de be- en verwerking van hooi, stro en ander ruwvoeder dan hooi en stro, alsmede de afzet van, de handel in en de in- en uitvoer van de door de be- en verwerking verkregen produkten, alsmede de afzet van, de handel in en de in- en uitvoer van mest, anders dan kunstmest.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/240bc496-fd3a-4b00-93b5-e1edaaeb157b
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959