Overzicht relaties

Bedrijfschap voor Suiker (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

Het gebied van dit Bedrijfschap omvatte:

-De afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van en de be- en verwerking van suikerbieten, alsmede de afzet van, de handel in, de Uien uitvoer van de bij de be- en verwerking verkregen producten, afval- en bijproducten en soortgelijke buitenlandse produkten;

-De in- en uitvoer van en de handel in rietsuiker; de be- en verwerking van suiker, zomede de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van de door de be- en verwerking verkregen produkten en soortgelijke buitenlandse produkten;

-Voorts de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van en de be- en verwerking van honing.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ef0be484-498c-452c-a60b-6199150bec49
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959