Overzicht relaties

Bedrijfschap voor vlas en hennep (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

Het gebied van dit Bedrijfschap omvatte de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van en de be- en verwerking van vlas en hennep en andere in Nederland voorkomende vezelplanten, alsmede de afzet van en de handel in de bij de be- en verwerking verkregen producten en afval- en bijprodukten.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4d83cfcd-a0b4-495c-a7fd-fa1ca33e0e30
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959