Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Bouwdienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
2011
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Bouwdienst is het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat. Behalve voor het hoofdspecialisme, het realiseren en inspecteren van kunstwerken in infrastructuur, is de Bouwdienst toegerust voor het verrichten van advieswerk en toetsen op het gebied van planstudies, beleidsanalyse, bouweconomie, bouwspeurwerk, milieutechniek, onderhoudsaanpak en projectmanagement. De Bouwdienst verricht deze werkzaamheden in projectmatig samenwerkingsverband met andere directies en diensten van Rijkswaterstaat.

Structuur

De Bouwdienst is opgegaan in de Dienst Infrastructuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Infrastructuur (IenM) 2011
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1990 tot 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2d67d5cf-1ab3-40f2-9767-7c315e57748a