Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden
Afdeling Buitenlandse Handelsaangelegenheden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

Taken waren omtrent:

-Behandeling van monetaire, handelspolitieke en daarmede verband houdende commerciële aangelegenheden op het gebied van de buitenlandse handel in landbouw-, visserij- en voedselvoorzieningsprodukten;

-De behandeling van aangelegenheden betreffende handelsverdragen, invoerrechten, tarieven e.d. in binnen- en buitenland.[1]

Structuur

Onder de afdeling ressorteerden:

-Bureau Exportbevordering [1956 - 1958];

-Afdeling Financiële Aangelegenheden en Invoerrechten [1959];

-Afdeling Multilaterale Aangelegenheden en Benelux [1959];

-Afdeling Produkten [1959];

-Afdeling Voorlichting en Secretariaat [1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Voedselvoorziening (LVV, LV) 1951 tot 1965
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening (LV) 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2f8d2e2e-6556-471b-a16a-4b1965516f13
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966

[2] Ibidem